Coxidin® zmanjšuje dermatitis blazinic stopal pri pitovnih piščancih

Opis poskusa
V poskusu smo ocenjevali učinek različnih kokcidiostatikov na razmerje voda/hrana, vsebnost suhe snovi v iztrebkih in dermatitis blazinic stopal pri pitovnih piščancih.

1. Dizajn poskusa
• Lokacija: Farma Poulpharm (Belgija).
• Brez umetne okužbe s kokcidiozo.
• Kokcidiostatiki so bili v krmi celo obdobje (0 – 42 dni).

2. Skupine
4 skupine, 5 ponovitev z 21 piščanci (Ross 308)
- Narasin (70 ppm)
- Coxidin® (monensin, 100 ppm)
- Lasalocid (125 ppm)
- Narasin/nicarbazin (50/50 ppm)

3. Merjeni parametri
• Smrtnost, teža živali, konverzija krme (KK)
• Razmerje voda/hrana
• Suha snov (SS) v iztrebkih. Za dve uri so bile ptice postavljene v plastične zaboje, ki so omogočali zbiranje iztrebkov - SS je bila določena takoj po odvzemu.
• Lezije blazinic stopal so bile ocenjene s sistemom točkovanja od 0 do 4.

Rezultati
• Smrtnost je bila v vseh skupinah nizka in ni bila povezana s kokcidiozo.
• Teža živali in konverzija krme se nista statistično signifikantno razlikovali med različnimi skupinami.
• Razmerje voda/hrana kaže enak trend med tretiranimi skupinami v obeh merjenih obdobjih:
Coxidin® < lasalocid < narasin < narasin/nicarbazin

  • Vsebnost suhe snovi v blatu je tako na 35. in 42. dan najvišja za Coxidin®.

 

  • Rezultati ocen dermatitisa blazinic stopal so bili pri vseh treh merjenjih (21., 35. in 42. dan) najnižji za Coxidin®.

 

 

Zaključki

Coxidin® kaže jasen in ponovljiv trend v primerjavi z drugimi kokcidiostatiki:
• najnižje razmerje voda/hrana.
• najvišja vsebnost suhe snovi v iztrebkih.
• najnižja ocena dermatitisa blazinic stopal.

Coxidin® je učinkovit kokcidiostatik za pitovne piščance, jarkice in purane, ki izboljša kvaliteto nastilja in zmanjša dermatitis blazinic stopal.