Že več kot 50 let je znano, da je število primerov mastitisa povezano s št. bakterij na seskih krav – torej s čistočo in higieno. Številne raziskave so dokazale, da obstaja povezava med čistočo hlevov (Slika 1), čistočo krav in št. SC v bazenu! Jasno je dokazano, da je čistoča krav povezana s pojavnostjo mastitisa, ki ga povzročajo okoljski povzročitelji (zlasti E. coli in streptokoki). To ni presenetljivo, saj praktično vse bakterije v vime vstopajo skozi seskov kanal in na ta način povzročajo klinični, subklinični mastitis ali povečanje št. SC, ki se borijo proti infekciji.

Poleg vpliva na zdravje vimena, higiena prireje in skladiščenja mleka vpliva tudi na kakovost surovega mleka. To določa skupno število mikroorganizmov. Nizko skupno število mikroorganizmov v mleku lahko dosežemo le s primerno higieno živali, molznih strojev in primerno molzno rutino. Skupno število mikroorganizmov, ki presega 100.000 v ml mleka je znak slabe higiene pri prireji mleka. Skupno število mikroorganizmov v mleku ter tudi njihova vrsta vplivajo tudi na fizikalne, kemične in senzorne lastnosti surovega mleka ter hkrati na obstojnost surovega mleka ter sposobnosti le tega za predelavo. Nekatere vrste mikroorganizmov (sporotvorne bakterije iz rodu Clostridium) zaradi tvorbe spor povzročajo probleme pri predelavi mleka v sire (t.i. pozno napihovanje sirov), lipolitične in proteolitične bakterije pa z izločanjem encimov vplivajo na spremenjeno sestavo mleka, kar zmanjša sposobnost mleka za predelavo ter končni izplen sirjenja.

Krava, ki leži na umazanem ležišču

Slika 1: Krava, ki leži na umazanem ležišču (CowSignals®)

 

Kljub temu, da je v zadnjih desetletjih v prireji mleka prišlo do velikih sprememb in izboljšav na področju prehrane, sistemov vhlevitve, selekcije… se zdi, da nismo naredili velikega napredka v higieni, pri ohranjanju čistoče krav in zmanjšanju št. bakterij na vimenu krav.

Na vse omenjeno pa vpliva rejec, ki se bolj ali manj zaveda pomena čistoče krav za zdravje vimena in kakovost  mleka.

 

 

1.     ČISTOČA KRAV IN VIMENA

 

V zadnjih letih prihaja do porasta okoljskega mastitisa: torej tistega, ki ga povzročajo bakterije vezane na okolico. To so zlasti koliformne bakterije ( E. coli, Klepsiella ), okoljski streptokoki (Str. uberis, Str. dysgalactiae, Enterococcus spp). Te bakterije pa so izrazito vezane na iztrebke in na nastilj. Bolj čist in suh je nastilj in okolica živali, manjše št. teh bakterij bo na vimenu, manj bo problemov z okoljskim mastitisom.

Za realno oceno čistoče krav in kontaminacije vimena z bakterijami so razvita orodja, ki nam omogočajo oceniti spremembe na kmetiji skozi čas- na bolje ali na slabše- in nam postavijo neodvisne kriterije. Ker kmet vsak dan gleda svoje krave, glede čistoče krav in kmetije pogosto razvije t.i. poklicno slepoto in zgubi zmožnost realne ocene čistoče svojih živali. Zato uporabljamo Oceno čistoče vimena (Slika 2), Oceno čistoče krav (Slika 3) in bakteriološko analizo nastilja.

Ocena čistoče vimena

 

 Slika 2: Ocena čistoče vimena (Slike: M-team). Čistoča vimena je močno povezana s št. SC in pojavom mastitisa.

 

Ocena čistoče krav

 

Slika 3: Ocena čistoče krav (Slike: Karin Zorko). Čistoča krav ima vpliv zlasti na mikrobiološko kakovost mleka, na skupno št. mikroorganizmov.

 

1.1  OCENA ČISTOČE VIMENA IN KRAV

 

Raziskave kažejo, da je čistoča vimena krav močno povezana s pojavnostjo mastitisa in št. SC! Krave, ki imajo oceno 3 ali 4 (glej sliko 2) imajo 1,5 x večjo verjetnost, da dobijo mastitis, kot tiste z oceno 1 in 2!  Slabša ocena za eno enoto pa pomeni za 40-50.000 več somatskih celic v bazenu.

Čistoča krav ima prav tako vpliv na mikrobiološko kakovost mleka, nekoliko manj pa vpliva na zdravje živali.

 Kako pa umazanija pride na vime? Verjetno večina rejcev, ko vidi umazano vime takoj pomisli na umazana ležišča, ta pa niso edini vir umazanije. Možno je:

  1. Direktno: krava se uleže na umazano ležišče ali na hodnik- bakterije direktno pridejo na vime,
  2. Preko nog: krave hodijo po umazanih poteh, si umažejo noge, ko se uležejo pa vime pristane na umazanih nogah in se kontaminira.
  3. Špricanje: krave hodijo po globlji in tekoči umazaniji, ki šprica po vimenu.
  4. Z repa na vime: včasih je vir umazanije močno umazan rep.

V pomoč nam je lahko tudi ocene higiene nekaterih področij telesa živali (Slika 4). S tem si ustvarimo sliko, ki nam objasni kaj se dogaja s higieno v hlevu:

  • ZELENA: spodnji deli nog (umazana / spolzka tla),
  • RUMENA: stegna (umazano ležišče),
  • MODRA: rep ter križ (prekratka ležišča, driska),
  • VIJOLIČNA: področje vampa ter prsnega dela (umazano ležišče),
  • RDEČA: vime (umazana / spolzka tla, umazano ležišče, prekratka ležišča, driska…).

Področja, ki so pogosteje umazana in vir umazanije

Slika 4: Področja, ki so pogosteje umazana in vir umazanije  (Slika: Karin Zorko)

 

 

Avtorja: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med; Karin Zorko, mag. inž. zoot.

Animalis, d.o.o.