Kot smo že omenili v 1. delu članka, poleg vpliva na zdravje vimena, higiena prireje in skladiščenja mleka vpliva tudi na kakovost surovega mleka. Zato je še zlasti pomembno, da sledimo odlični molzni rutini ter poskrbimo, da so seski kar se da dobro očiščeni.

 

1.     MOLZNA RUTINA IN ČISTOČA SESKOV

 

Način molže ima ključen vpliv tako na število SC kot na higieno mleka in skupno št. mikroorganizmov. Na kmetijah, kjer se izvajajo postopki kot so jemanje prvih vzorcev mleka, razkuževanje vimena pred molžo (Slika 1) in po molži, imajo dokazano nižje št. SC in nižje št skupnih mikroorganizmov. Za preprečevanje okoljskega mastitisa in kontaminacije mleka je zlasti ključna priprava vimena pred molžo.

Čiščenje in razkuževanje vimena pred molžo

Slika 1: Čiščenje in razkuževanje vimena pred molžo (Slika: CID lines)

 

Ker praktično vse bakterije v vime vstopajo skozi seskov kanal je zelo pomembno, da pred natikanjem molznih enot znižamo št. bakterij na seskih. Na ta način znižamo možnost udora bakterij v vime (infekcije vimena) tako okoljskih kot nalezljivih povzročiteljev, ki se s krave na kravo prenašajo pretežno med molžo in ne preživijo v iztrebkih.

S pravilno pripravo vimena pred molžo z razkužilno peno lahko znižamo št. bakterij na seskih za 75 %. To zmanjša možnost vdora bakterij v vime in ima velik vpliv na kontaminacijo mleka, torej vpliva na št. SC in na skupno št. mikroorganizmov v mleku.

S suhim čiščenjem oz. brisanjem vimena z vimena odstranimo večjo umazanijo, št. bakterij na njem pa ostane visoko. S pranjem vimena z vodo brez razkužila bakterijam omogočimo lažje razmnoževanje: za razvoj potrebujejo vlago! Če je zaradi hude onesnaženosti vimena potrebno pranje vimena z vodo pri več kot 10 % krav imamo problem s čistočo v hlevu in moramo rešiti tega!

V molzišče in na vime vnašajmo čim manj vode. Bakterije obožujejo vlago in se v vlažnih pogojih uspešno razmnožujejo in prenašajo. 

Pripravki za pripravo vimena na molžo morajo razmehčati umazanijo na vimenu, vime razkužiti in ne smejo puščati zaostankov v mleku. Poleg tega naj negujejo kožo vimena. Pripravki v obliki pene, ki imajo tudi dezinfekcijske lastnosti, so idealna sredstva za ta namen. Pena je polsuhi način pranja: z njo na vime nanašamo majhno količino vode. Pena zelo učinkovito razmehča umazanijo in nam olajša čiščenje vimena.

Po pranju vimena je izrednega pomena, da seske pred natikanjem molznih enot zelo natančno in dobro obrišemo. Vime brišemo s papirnatimi ali bombažnimi brisačami, ki jih uporabljamo samo za eno kravo.

 

1.1  OCENA KAKOVOSTI PRIPRAVE VIMENA NA MOLŽO

 

Primernost priprave vimena na molžo lahko enostavno ocenimo z ogledom filtra za mleko ali z jemanjem alkoholnih brisov konic seskov pred natikanjem molznih enot.

Umazanija, ki je nismo sprali s seskov pred molžo pristane na filtrih za mleko (Slika 2). Tako je čistoča oz. umazanost filtra dober kazalnik dobre oz. slabe priprave vimena na molžo.

Umazan filter za mleko

Slika 2: Umazan filter za mleko (Slika: Karin Zorko)

 

Jemanje brisov konice seska (Slika 3) je drugi način ocene priprave vimena. Jemljemo ga tik pred natikanjem molznih enot, po opravljenem čiščenju in razkuževanju vimena. Slabost tega načina je, da molznik v času jemanja enostavno izboljša pripravo in tako ob jemanju ne dobimo realne slike higiene konic seskov.

Ocena čistoče seskov

Slika 3: Ocena čistoče seskov (Slika: M- team)

 


Pri pripravi vimena na molžo je pomembno!


   1.     Da čistimo le seske, ne peremo celega vimena,

ker nam z zgornjih delov vimena lahko

umazanija zateka v molzne enote.

 

 

Avtorja: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med; Karin Zorko, mag. inž. zoot.

Animalis, d.o.o.