V rejah krav molznic se največ antibiotikov porabi za zdravljenje in preprečevanje mastitisa (presuševanje z antibiotiki). Zato se v zadnjem času v svetu uveljavlja  t.i. selektivno presuševanje z antibiotiki: presuševanje le nekaterih krav z antibiotikom.

Pri uvajanju tega se moramo vprašati dvoje:

  • ali je naša kmetija primerna za selektivno presuševanje,
  • ali imamo jasen sistem, po katerem se odločamo, katero kravo presušiti z in katero brez antibiotikov.

Kriteriji se razlikujejo od države do države. Pri odločanju, ali je kmetija primerna za selektivno razkuževanje ali ne se lahko držimo naslednjih pravil:

  • povprečno imamo v bazenu manj kot 250.000 SCC,
  • v čredi ni prisoten Str. agalactiae,
  • Staph. aureus je pod kontrolo, vemo ali ga imamo ali ne, katere živali so okužene, izvajamo program 5 točk,
  • dobro spremljanje kliničnega in subkliničnega mastitisa ( vključno z uporabo bakteriologije / PCR testiranja, rednim spremljanjem št. SCC pri posameznih živalih in ukrepanjem).

V Sloveniji trenutno številne reje ne ustrezajo tem kriterijem.


V čredah s kontrolo prireje mleka je bil v letu 2020 delež vzorcev  s št. SC višjim od 200.000  34,6 %, z višjim od 400.000 pa 17,2 %. V letu 2020 je bilo v povprečju v vzorcu  398.000 SC/ml (n = 749.900)! (Vir: dr. Janez Jeretina, Kmetijski inštitut Slovenije).


V številnih rejah je prisoten Staph. aureus, v nekaterih celo Str. agalactiae. V takih rejah je smiselna uporaba antibiotikov za presuševanje pri vseh kravah. Kljub temu številne kmetije z antibitiki presušujejo le nekatere krave, torej že sedaj presušujejo »selektivno«. To lahko vodi v večjo pojavnost kliničnega mastitisa in večjo porabo antibiotikov med laktacijo, kar pa seveda ni zaželeno (karenca, zavrženo mleko, možnost zaostankov v mleku, večji stroški…)


Kmetje, ki le del črede presušujete z antibiotiki poglejte, če ustrezate zgornjim kriterijem. Če ne, je bolje, da začnete vse krave presuševati z antibiotikom.

 

Kaj pa če kriterijem ustrezate?

Če vaša čreda ustreza kriterijem za selektivno presuševanje z antibiotiki si določite jasne kriterije, katero kravo presušiti z antibiotikov in katere ne.

 

Za to odločitev obstajajo različni modeli (glejte tabelo 1.)

Vsi modeli upoštevajo št. SC pri kravi (nekateri v celi laktaciji, Nizozemski le št. SC ob zadnjem testiranju pred presušitvijo), nekateri tudi število kliničnih mastitisov v predhodni laktaciji.  

Dokazano je, da so bolj zanesljivi modeli, ki v poštev jemljejo daljše obdobje, vsaj 3 mesece pred presušitvijo.

 

DRŽAVA KRITERIJI REFERENCA
NIZOZEMSKA

Prva laktacija: SCC < 150 000 zadnje testiranje

Vanhoudt et al. ( 2018)

 

Laktacija ≥ 2 SCC < 150 000 zadnje testiranje

NOVA ZELANDIJA

Prva laktacija: SCC < 120 000 pri vseh testiranjih

Dairy NZ (2012)

 

Laktacija ≥ 2 SCC < 150 000 pri vseh testiranjih!

VELIKA BRITANIJA

SCC < 200.000 pri zadnjih treh testiranjih

Bradley et al. ( 2010, 2018)

 

V času zadnjih treh testiranj ni imale kliničnaga mastitisa.

ZDA

SCC < 200.000 pri vseh testiranjih

Rowe et al. (2020)

< 2 klinična mastitisa v zadnji laktaciji

 

Zaključek

Selektivno presuševanje postaja vse bolj pogosto, razvijajo in raziskujejo se modeli, ki omogočajo preudarno in na podatkih osnovano odločitev.

Vsi modeli zahtevajo spremljanje podatkov o št. SC pri posamezni kravi, večina tudi jasno spremljanje kliničnih mastitisov.

Brez spremljanja in analize podatkov ni možno sprejeti pametnih odločitev!

 

 

 

Avtor: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.