Varovanje osebnih podatkov

Spoštovani!

Ker cenimo vaše zaupanje, je varovanje vaših podatkov ter spoštovanje vaše pravice do zasebnosti in informacijske neodvisnosti pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov za nas zelo pomembno. Naslednje informacije vam ponudijo hiter in enostaven pregled informacij, ki jih zbiramo in obdelujemo o vas, v povezavi z uporabo spletne trgovine Animalis.

 

Podjetje Animalis, d.o.o., ki upravlja spletno trgovino (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.


Podjetje Animalis, d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine Animalis (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si) in za namen prodaje (dostave blaga) zbira naslednje podatke uporabnikov:

 

 1. ime in priimek
 2. naslov in kraj bivanja
 3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
 4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
 6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

Za potrebe varnosti se zbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Animalis  (www.slepakura.siwww.svetakrava.siwww.trinajstoprase.si, www.veterinarji.animalis.si).


Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

 

Podjetje Animalis d.o.o., vpisane podatke hrani in uporablja do preklica oz. odjave, skladno z zakonodajo, za obdelavo naročil, pripravo ponudb in za marketinške analize, ki pripomorejo k izboljšanju prodajnega procesa. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@animalis.si.

 

V primeru, da želi uporabnik izbrisati uporabniški račun, pošlje na info@animalis.si e-sporočilo, ki naj vsebuje naslednje podatke: naslov ''Ukinitev uporabniškega računa'', vsebina naj vsebuje ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim se je uporabnik registriral.

 

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Animalis d.o.o.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

 • Pravica dostopa: Omogočamo vam, da imate dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo. To pomeni, da nas lahko kontaktirate in podali vam bomo kopijo informacij o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen.
 • Pravica do popravka: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo napačne ali nepopolne podatke, ki jih v zvezi z njim obdelujemo.
 • Pravica do izbrisa: Pravico imate, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz naših podatkovnih baz. Vaši zahtevi bomo ugodili, razen če bomo ugotovili, da imamo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora: Pravico imate, da ugovarjate določenim vrstam obdelave osebnih podatkov. Lahko nasprotujete določeni uporabi osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, kot je potrebno za opravljanje naših storitev ali za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Lahko tudi nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov po predhodnem soglasju. Če nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, lahko to zmanjša možnosti za uporabo naših storitev.
 • Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate zahtevati, da vaših osebnih podatkov, za določene namene, več ne obdelujemo. V tem primeru vaših podatkov v prihodnje ne bomo več uporabljali v namene, na katere se nanaša vaša prepoved.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da vam podatke, ki se nanašajo na vas posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vi pa jih lahko posredujete drugemu upravljavcu. Upoštevajte, da to velja le za podatke, ki smo jih dobili neposredno od vas.

 

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

 

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, v primeru, da meni, da so mu kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, vložiti tožbo pri nadzornem organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.
Ekipa Animalis spoštuje vašo zasebnost v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato v podjetju in na spletni strani www.animalis.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.


Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na sedež podjetja ali preko elektronske pošte info@animalis.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.


Kako nas lahko kontaktirate

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v družbi Animalis, d.o.o., lahko informacije dobite preko elektronske pošte info@animalis.si .