Nalezljivi povzročitelji mastitisa (Staph. aureus, Str. agalactiae, Mycoplasma spp...) ne preživijo v okolici živali. Za preživetje in razmnoževanje potrebujejo žive celice: živijo zlasti v in na vimenu. 

Iz vimena se izločajo med molžo in se med molžo prenašajo z okužene na zdravo vimensko četrt in žival. Obdobje tveganja je torej čas molže! 


Nalezljivi povzročiteljev mastitisa se  z okužene vimenske četrti na zdravo skoraj  izključno prenašajo z: 
molznimi enotami, 
- rokami molznikov in  s
- krpami za brisanje vimena. 

 Z okužene krave lahko z molzno enoto prenesemo Staph. aureus še na 7 krav, ki jih molzemo za njo!
S pravilnimi postopki molže lahko preprečimo prenos mastitisa!

 

Avtor: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.