COXIRIL® 0.2% MICROGRANULATE

UVOD
Preprečevanje subklinične kokcidioze ostaja močan ekonomski faktor v moderni reji perutnine. Kjuč uspeha je ustvariti okolje s čim manjšim infekcijskim pritiskom, kjer s kokcidiostatiki ne le obvladujemo situacijo, pač pa tudi omogočimo razvoj naravne imunosti živali. Coxiril 0,2% je krmni dodatek, za profilakso proti kokcidiozi za brojlerje, purane in pegatke in vsebuje 2 g/kg aktivne snovi diklazuril.

Coxiril 0,2% je učinkovit sintetični kokcidiostatik, ki ga strateško uporabljamo, v rednih časovnih presledkih, za zmanjševanje visokega pritiska kokcidioze. Coxiril 0,2% 'počisti' soje Eimerije, rezistentne na ionoformne kokcidiostatike in pomaga ponovno vzpostaviti njihovo učinkovitost.

Edinstven profil in formulacija
Razvoj naravne rezistence brojlerjev in puranov je ključnega pomena, za njihovo obrambo pred kokcidiozo. Razvojne faze Eimerij so visoko imunogene, zato proizvodi, ki delujejo na kasnejše razvojne faze Eimerij ne vplivajo na razvoj naravne odpornosti živali. Diklazuril ima močno zaviralno učinkovitost na Eimerije v kasnejših razvojnih fazah in omogoča razvoj začetnih, imunogenih faz, s čemer dopušča živalim razvoj lastne, naravne odpornosti (Maes et al.,1988).

Normalen razvoj prebavne mikroflore
Coxiril 0,2% omogoča maksimalno zaščito proti klinični kokcidiozi in omogoči normalen razvoj prebavne mikroflore. Zaradi svojega močnega kokcidiostatskega učinka, proizvod pridoda tudi k zmanjšanju pojava disbakterioze.

Dobro toleriran proizvod
Coxiril 0.2% microGranulate je eden najvarnejših proizvodov na tržišču. Nima ugotovljenih nobenih stranskih učinkov tudi pri zelo visokih dozah (do 200 ppm pri brojerjih, do 100 ppm pri puranih).

Nobenih stranskih učinkov
Coxiril 0,2% ne vpliva na konzumacijo krme ali vode, ne poveča občutljivosti na vročinski stres in ne poveča vlažnosti nastilja.

Varen za uporabo
Ni znanih nekompatibilnosti z drugimi sestavinami krme ali zdravili.

Edinstvene mikrogranule
• Coxiril 0,2% je mikrogranuliran proizvod. Edinstvena formulacija omogoča proizvodnjo izenačenih mikrogranul, ki proizvodu zagotavljajo odlične lastnosti vmešavanja v zmesi in veliko manj prašne frakcije.

Slika 1: Velikost delcev in vsebnost diklazurila v proizvodu Coxiril 0,2%


Slika 2: Velikost delcev in vsebnost diklazurila v proizvodu Clinacox 0,5%

 

Mikrogranule za boljšo učinkovitost
• Coxiril 0.2% microGranulate za boljšo razporeditev diklazurila
• Coxiril 0,2% ima optimalno velikost delcev za homogeno mešanje, ki vsebujejo bolj ali manj isto vsebnost diklazurila.

Doziranje
• Coxiril 0.2% microGranulate lahko doziramo v razponu 400-600 gramov na tono končne krme.
• Koncentracija diklazurila v končni zmesi je 0.8-1.2 ppm.
.
Karenčna doba je nič dni
• Manjši infekcijski pritisk za naslednjo jato
• Ekonomske koristi:

 • izboljšana proizvodnja
 • manj izbruhov kokcidioze
 • manj transportnih stroškov
 • manj manipulativnih stroškov
Ključne prednosti
• Mikrogranule za preciznejši vnos diklazurila in izboljšano proizvodnjo
• Karenčna doba = 0 dni
• Izjemno močan, učinkovit in varen kemijski kokcidiostatik
• Močna zaviralna aktivnost proti vsem glavnim vrstam Eimerije
• Omogoča razvoj naravne odpornosti
• Se uporablja za zmanjševanje pritiska kokcidioze
• Odličen varnostni profil za vse registrirane vrste
• Doziranje 0.8-1.2 ppm
• Ne povzroča vročinskega stresa in mokrega nastilja
• Zelo majhna prašna frakcija, za optimalno učinkovitost in varnost delavcevMožnosti uporabe
Strategije rotacije
Večina integratorjev in mešalnic krme redno rotirajo kokcidiostatike, v povprečju vsakih 4 do 6 mesecev. Po rotaciji, rejci opazijo boljše rezultate in izboljšanje kontrole kokcidioze.

Priporočila uporabe Coxirila 0,2% v treh programih

 1. Coxiril 0,2% v starter krmi kot 'shuttle' (kemik/ ionofor)
  Pritisk infekcije, ki se lahko ustvari v končni fazi vzreje predhodne jate je lahko resen problem in lahko ogrozi rastno in ekonomsko učinkovitost vzreje enodnevnih piščancev novovseljene jate. Z uporabo Coxirila 0,2% v 'shuttle' programu z ostalimi kokcidiostatiki, bo proizvodnja učinkovitejša.
 2. Coxiril® v 'full' programu
  Priporočljivo je, da se Coxiril 0,2% uporabi v 'full clean-up' programu, kjer je infekcijski pritisk velik. Posebej po dolgotrajni uporabi ionoformnih kokcidiostatikov.
 3. Coxiril v 'nič karenčnem' programu za brojlerje
  Coxiril 0,2% ima karenčno dobo nič dni. Huvepharma® priporoča uporabo Coxirila 0,2% v grover fazi, od 28. dne do klanja. Taka uporaba bo zmanjšala infekcijski pritisk v kasnejši rastni fazi. Nična karenca omogoča boljšo fleksibilnost glede same krme in izlavljanja živali. Naslednja vseljena jata pa lahko brez pritiska začne nov turnus.