Številne raziskave so dokazale, da obstaja povezava med čistočo hlevov, čistočo krav in št. SC v bazenu! Jasno je tudi dokazano, da je čistoča krav povezana s pojavnostjo mastitisa, ki ga povzročajo okoljski povzročitelji (zlasti E. coli in streptokoki). Zato je pomembno, da se zavedamo, da obstajajo številni ukrepi s katerimi v veliki meri lahko pripomoremo k izboljšanju higiene krav in vimena.

 

1.    UKREPI ZA IZBOLJŠANJE HIGIENE KRAV IN VIMENA

 

Sistem reje (prosta ali vezana reja), izvedba reje (polna / rešetkasta tla, kompostni hlevi), ureditev hleva ter možnost izpusta ali paše imajo vpliv na higieno živali.

V vezani reji je jasno, da so glavni vir umazanije ležišča. Ker krave cele dni preživijo na ležiščih imajo običajno v vezani reji bolj umazan zgornji del nog in boke (Slika 1). V prosti reji pa so običajno bolj umazani spodnji deli nog, zato je v teh rejah velikokrat problem prenos umazanije z nog na vime. V številnih rejah je problem tudi špricanje gnojevke ob hoji po nečistih hodnikih.

Krava v vezani reji po telitvi

Slika 1: Krava v vezani reji po telitvi. (Slika: Karin Zorko)

 

V hlevih s prosto rejo sta predpogoja za dobro higieno živali dovolj prostora ( v hlevu je lahko do 5 % več živali kot je krmnih / ležalnih mest) ter čim bolj čista (Slika 2) in suha tla z oprijemom za parklje. Priporočeno je dnevno redno čiščenje tal (ne smemo pozabiti na čiščenje prehodov), uporaba ustreznih pehal, robotskih čistilcev rešetk ter dodatkov- absorbentov vlage. V kolikor je gostota naselitve povečana ter so tla drseča, umazana in vlažna hitro pri molži opazimo umazane spodnje dele nog ter poškodbe seskov ter parkljev. Poleg tega živali z umazanimi parklji stopijo na ležišče, ga umažejo, ko se uležejo pa zamažejo telo in vime. 

Higiena tal

Slika 2: Higiena tal (Slika: Karin Zorko)

 

Ker živali več kot 12 ur (priporočeno je 14 ur) na dan ležijo na ležiščih (Slika 3) je ključnega pomena, da so le ta ustreznih dimenzij, čista, suha, mehka ter da omogočajo parkljem dober oprijem. Dimenzije ležišča za krave v laktaciji (dolžina 185 cm, širina 125 cm, naklon 3-4%, namestitev pregrad) morajo ustrezati tudi največji živali v čredi.

S pravilno namestitvijo pregrad jim omogočimo nemoteno leganje in vstajanje in onemogočimo iztrebljanje na ležišče. Živali morajo z vsemi 4 nogami neovirano stati na ležišču, a hkrati mora večina iztrebkov pristati izven ležišča. Znak pravilne dimenzije ležalnih boksov je, da na ležiščih ne pristane več kot 10 % iztrebkov.

Ne glede na vrsto ležišč (mivka, globoki boksi na slamo, guma, vodna postelja, kompostiran gnoj) je potrebno dosledno vzdrževanje higiene ležišč. Ležišča običajno čistimo v času molž, za zagotavljanje čistih krav je obvezno tudi vmesno čiščenje. Ležišča očistimo izločkov (iztrebki, urin, mleko…) ter spremljamo njihovo vlažnost. Priporočeno je dodajanje dodatkov, ki absorbirajo vlago. Ležišča redno nastiljamo oz. menjavamo nastilj. Vlažnost ocenimo s testom kolenskega počepa na ležišče: kolena naj bi ostala suha. 

Krave na ležiščih

Slika 3: Krave na ležiščih (Slika: Karin Zorko)

 

V času molže, ko živali usmerjamo v čakališče / molzišče skrbimo, da z živalmi delamo kar se da mirno ter potrpežljivo. S tem zmanjšamo špricanje po spodnjih delih telesa in vimenu in preprečimo prerivanje in  padce živali.

Na gostoto iztrebkov in s tem na čistočo krav vplivajo tudi prehrana, doba laktacije in driska. Iztrebki so redkejši pri visoko proizvodnih živalih in na začetku laktacije.

Vpliv  na higieno živali ima tudi prezračevanje. Z ustrezno namestitvijo ter nastavitvami ventilatorja dosežemo, da se živali v okolici ventilatorjev ne prerivajo in zadržujejo v skupinah. Živali so tako bolj suhe in čistejše.

K večji čistoči živali pripomoremo tudi z namestitvijo krtač ter s striženjem repov (vsaj 1x na leto) ter ožiganjem ali striženjem dlak vimena (Slika 4) Pogostost striženja ali ožiganja je odvisna  od stopnje rasti dlak ter od prireje mleka : poleti  se priporoča na 3 mesece, pozimi na 2 meseca. Striženja ali ožiganje vimena ter striženje repov najlažje izvedemo ob rutinskem spodrezovanju parkljev.

Striženje dlak vimena

Slika 4: Striženje dlak vimena (Slika: Karin Zorko)

 

Preglednica: Higiena v povezavi z zdravjem živali, kakovostjo mleka in lociranje kritičnih mest

 

 

ZDRAVJE VIMENA

   KAKOVOST MLEKA

 

KAZALNIK

 

povišano število SC,

% kliničnega mastitisa

% izločenih krav zaradi zdravja vimena

  Povišano skupno število mikroorganizmov

  (izplen sira iz mleka - glej ?

  Rok trajanja mleka ?

KRITIČNA

MESTA

 

OKOLICA (hlev, ležišča, hodniki, pašnik itn. tudi presušenih krav in telic!) → okoliški mastitis

     

   MOLZNA OPREMA

  (čiščenje in razkuževanje molzne opreme in          molzišča)

 

MOLŽA (molzna rutina: priprava vimena, razkuževanje pred in po molži, postopek molže itn.)

 

 

 

 

Avtorja: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med; Karin Zorko, mag. inž. zoot.

Animalis, d.o.o.