Za lažje razumevanje povzročiteljev mastitisa smo jih razdelili na nalezljive in okoljske. Ta delitev je pomembna zlasti s praktičnega stališča: ukrepi za zatiranje okoljskega mastitisa so drugačni od ukrepov za zatiranje nalezljivega mastitisa. O tem sem pisal v predhodnih objavah (glejte povezave).
Že v tabeli pregleda najpogostejših povzročiteljev mastitisa pa je vidno, da se nekateri povzročitelji lahko obnašajo kot nalezljivi in kot okoljski (npr. Str. dysgalactiae). V skupini koagulazno negativnih stafilokokov (CNS) pa so tako okoljski kot nalezljivi povzročitelji. Na srečo gre tu za t.i. "minor pathogens", torej manj pomembne povzročitelje.

Torej slika ni črno bela, ne gre za dve homogeni skupini, ampak bolj za premico. To pa je dobro prikazano v spodnjem grafu:

*graf je prirejen po programu Keno M, CID LINES
 
Vidimo, da je najbolj tipičen nalezljivi povzročitelj Str. agalactiae- povzročitelj t.i. kužne presušitve, ki ga na srečo pri nas ne srečamo več pogosto, najbolj tipični predstavniki okoljskih povzročiteljev pa so koliformi (E. coli, Klebsiella). 
Ko govorimo o koagulaza negativnih stafilokokih (CNS) govorimo o skupini povzročiteljev. Predstavniki te skupine pa se med seboj zelo razlikujejo. O tem in o epizootiologiji posameznih povzročiteljev potekajo številne raziskave, zato je zgornja tabela trenutni prikaz našega vedenja. Zelo je možno, da se bo s časom spremenila. 
 
In kaj to pomeni za kmetijo: glede na epizootiologijo povzročitelja lahko poiščemo kritične točke na kmetiji in najdemo prave ukrepe. 
Za zatiranje nalezljivega mastitisa je ključen načrt petih točk
Medtem ko imajo pri zatiranju okoljskih povzročiteljev velik pomen zlasti: 
- higiena okolice (suho okolje živali), 
- odpornost krav molznic in 
- higiena v dobi presušitve. 
 
Pomembno je, da vemo, s čim se borimo. Torej, da imamo znano bakteriološko sliko na kmetiji. Zato vam naj ne bo žal denarja za bakteriološke raziskave. 
 
Samo dobro poznavanje razmer na kmetiji in znanje o povzročiteljih mastitisa nam omogočata izbrati prave ukrepe za preprečevanje mastitisa. Pravi ukrepi pa nam lahko prihranijo veliko časa, skrbi, slabe volje in denarja. 
 
 
Avtor: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.