ALI JE VEDNO POTREBNO IN SMOTRNO ZDRAVITI KLINIČNI MASTITIS?

 

Antibiotiki ne delujejo na vse povzročitelje mastitisa: večina intramamarnih antibiotikov ne deluje na gramsko negativne povzročitelje mastitisa (npr. E. coli), nobeden ne deluje na kvasovke, večina antibiotikov dokaj slabo prodira do mesta infekcije, zdravljenje Staph. aureusa med laktacijo je uspešno v manj kot 40%!

 

Ali je torej sploh smotrno zdraviti klinični mastitis?

 

Je. Žal nimamo še dovolj dobrih diagnostičnih metod, da bi takoj lahko ugotovili, za katerega povzročitelja mastitisa gre. Ko bomo lahko v nekaj minutah ugotovili, da je npr. povzročitelj mastitisa E. coli, takega mastitisa ne bomo zdravili z antibiotiki. Danes to žal še ni možno. Opiramo se na klinične znake, na izkušnje in na podatke, ki jih imamo o mastitisih na kmetiji.

 

V vsakem primeru pa moramo klinični mastitis takoj zdraviti. Če ne z antibiotiki, pa s podporno terapijo.

 

Zakaj zdravimo?

 

Z zdravljenjem:

  •   preprečimo, da bi se stanje mastitisa poslabšalo, da ne pride do hudih znakov: visoka temperatura, izguba apetita, šok, celo smrt,
  •     omogočimo, da krave čim prej začnejo z normalno proizvodnjo,
  •      zmanjšamo možnost ponovnega pojava mastitisa,
  •   preprečimo dolgotrajno in nepopravljivo izgubo proizvodne funkcije tkiva vimena, ki ima velik učinek na količino in kvaliteto mleka (povišano št. SC),
  •      preprečimo prenose infekcije na druge krave v čredi,
  •       vplivamo na zdravstveno stanje krave in na njeno dobrobit.

 

 Z zdravljenjem želimo doseči bakteriološko ozdravitev, ne le klinične. Kakšna je razlika?

 

Klinična ozdravitev pomeni, da klinični znaki (oteklina, rdečina, vročina, bolečina, spremenjeno mleko) niso več vidni. To nam praktično uspe v 100 % zdravljenja.

Vendar to ne pomeni, da v vimenu ni več povzročiteljev mastitisa!

Naš cilj je vedno, da dosežemo bakteriološko ozdravitev: da iz vimena uspemo eliminirati bakterije, da ne bo prišlo do ponovitve mastitisa in število SC pade in ostane nizko.

Bakteriološko ozdravitev je še posebej težko doseči pri nekaterih povzročiteljih, zlasti pri Staph. aureusu in Klepsiella spp. (oba povzročitelja proizvajata t.i. biofilm).

 

 

Pravilo pri zdravljenju mastitisa je: HITRO, MOČNO in DOLGOTRAJNO.

 

Prej začnemo zdraviti, večja je možnost za uspešno ozdravljenje.

Zdravimo s primerno visokimi dozami zdravil. Z zdravljenjem s prenizkimi dozami lahko povzročimo razvoj odpornosti mikroorganizmov, ne dosežemo pa bakterioloških ozdravitev.  

Zdravljenje naj bo dolgotrajno. Zaradi karence pogosto želimo skrajšati čas zdravljenja, a z daljšim zdravljenjem dokazano dosežemo boljše rezultate in večkrat uspemo doseči bakteriološko ozdravitev, ne le klinične. 

 

 

Avtor: Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.